Sözlük Başlıkları

nefret edilen şeyler
saygısızlık.
3 ay
insomnia
gece uyuyamama sorunu
3 ay
değerlendirme
+ bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar senato tarafından belirlenir ve üniversitenin internet sitesinde yayımlanır.

+ her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

+ tıp fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için:+ üniversitenin tıp fakültesi haricindeki birimleri için başarı notları şunlardır:+ harf notu karşılıklarına göre, bir dersten (aa), (ba), (bb), (cb) ve (cc) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

+ diğer harf notları ve anlamları;
- g notu, kredisiz dersleri belirtir.
- m notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş/dikey geçişle kabul edilen veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam eden öğrencilerin daha önce izledikleri önlisans/lisans programında aldıkları ve başarılı oldukları derslerin eşdeğerliliğini ifade eder.
- mz: yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu yönetmelikte belirtilen nedenlerle yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve birim yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve gano/yano hesabına katılmaz. bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.
- dc, dd, ff notları başarısız öğrenciler için uygulanır.
- fd notu; ilgili dersten devamsız olan öğrencilere uygulanır.
- fg notu; yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrencilere uygulanır.
- e notu; uygulamalara dayalı derslerde, çalışmaları eksik ve yetersiz olması halinde öğrenciye genel sınav notu € olarak verilebilir. öğrenci eksiğini bütünleme sınav dönemine kadar tamamlamak zorundadır.
- km notu; müfredattan kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.
- başarı ortalaması hesabında öğrencinin g, e ve m notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

kaynak: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
3 ay
başarı puanı
üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, diş hekimliği fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

kaynak: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
3 ay
kayıt dondurma
öğrencilerin; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine
katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydı dondurulabilir.

haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelendirilmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.
b) mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.
c) birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi
ç) öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belgeyle belgelendirmesi.
d) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı resmî gazete’de yayımlanan yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.
e) öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.
f) öğrencinin tutukluluk hali.

kaynak: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
3 ay
devam zorunluluğu
derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit
edilir. öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur.

kaynak: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
3 ay
gano'ya göre ders seçimi
+ gano’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/yarıyıldan dönemdeki akts kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla en fazla 15 akts kredi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilir.

+ gano’su 2-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki akts kredi toplamını en fazla 8 (sekiz) akts, gano’su 3,00-3,49 arası olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki akts kredi toplamını en fazla 12 (oniki) akts kredi artırabilirler, üst dönemden alınabilecek akts kredi 9 (dokuz) dan fazla olamaz.

+ gano’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki akts kredi toplamını en fazla 5 (beş) akts kredi kadar artırabilirler.

+ gano’su 1,80’in altında olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz, üniversitede faaliyette bulunan öğrenci topluluklarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi, öğrenci temsilcisi olamaz ve öğrencilerin yaralanabileceği burslara aday gösterilemez.

kaynak: ondokuz mayıs üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği
3 ay
gano
genel ağırlıklı not ortalaması. her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının o dersin kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, alınan tüm derslerin toplam kredisine bölünmesi ile bulunacak değeri ifade eder.
3 ay
bir şeyi abartmak
edebiyatta mübalağa sanatı.
4 ay
ondokuz mayıs üniversitesi
tam olarak güncel olmasa da merkez kampüsün krokisi. yeni yapılan binalar krokide yer almıyor malesef.

5 ay
birinci sınıf
cem yılmaz, bir tat bir doku gösterisinde şu şeklide bahseder:

--- spoiler ---
en güzel sınıf birinci sınıftır. bir kere kalitedir. birinci sınıf. biri okuyacaksın bırakacaksın. çünkü sonra işler çok sarpa sarıyor kardeşim. hakikaten perişan oluyorsun ya. birinci sınıf güzeldi, neşeliydi.
--- spoiler ---


videosunda 1:43'ten sonra izlenebilir.
4 ay
üniversiteye yeni başlayanlara tavsiyeler
yeni bir şehir diye telaşa kapılmayın, çoğu insan sizinle aynı durumda. her şeyi sormak yerine deneyimleyerek öğrenmeye çalışın. artık liseli değilsiniz, birey olduğunuzun farkına varın ve yaşınızın gerektirdiği şekilde davranın.
4 ay
müdavimlerin nicklerinin hikayeleri
site üyelerinin nicklerini seçerken esinlendikleri olaylar dizisi.
4 ay
fatma abla mantı ve gözleme evi
samsun'un en öğrenci dostu mekanlarından birisi.
4 ay
e1 ekspress
omü ile belediyeevleri güzergahında atatürk bulvarı üzerinden hareket eder. tramvaydaki gibi aktarma yapamaması açısından özellikle atakum'da oturanlar için tercih sebebidir. eğitim fakültesi önünden dolup kalktığından dolayı diğer fakültede olanlar için ayakta gitmeye mecbur kalmak demektir.
hareket saatleri:
4 ay
0wikipedia.org
türkiye'de vikipedi'ye erişimin engellenmesinden sonra vpn kullanmaya gerek kalmadan siteye girmenin alternatif yolu.

link: https://tr.0wikipedia.org
4 ay
bim
zor zamanlarda öğrencinin hep yanında olan marketler zinciri.
4 ay
dünyanın en uzun ismi
yazan memurun klavyede random attığını düşündüğüm isim.
4 ay
başlık açarken dikkat edilecek hususlar
daha önce açılmış bir başlık farklı biçimde tekrar açılmamalıdır.

(bkz: aramaya inanmak)
5 ay
Gamsız Baykuş
Gamsız Baykuş
@gamsizbaykus
Hey there! I am using OmüDedikodu.
2017 Girişli