persephone
dünyada her şey bir miktar anlam içerir, tıpkı aynı miktarda saçmalık içerdiği gibi. her şey gereksizdir ve aynı zamanda gerekli. bütün şeyler bir değer ile varlığını kanıtlar oysa hiçlikleri diplerinde oturacak ve varlıklarını sömürecek kadar yakındır onlara. yakında olanı uzaklaştırmak isterler. çünkü mantıkları bu gibi şeyleri gereksiz bulur. bu mümkün mü? yani evrende bu kadar çelişkinin ve zıtlığın aynı anda ve aynı zamanda bir arada bulunması? bunu varlık nedeni suçlular olan suçlu avcılarına sorsanıza?

Yorumlar