Beginnerdoctor
anatomi sunumuna baktıkça elendiğimi hissetmem normal mi :(

Yorumlar

Beginnerdoctor
@weiss biz biliyoruz artık. demek seni bile depresif yaptı tıp
@lornemalvo maalesef çalışkan bir insan değilim çalışmayı sevmiyorum ve bu zorunluluk haline gelince hiç çalışasım gelmiyor.