altın oran

ricardoveritas
ricardoveritas @ricardoveritas
altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. bir başka deyişle tüm nesnelerin içinde insan gözüne en güzel görünenler bu orana sahip olanlardır. birçok ünlü resim heykel vs bu oran kullanılarak yapılmıştır. insanın kendisi de altın oran ölçülerindedir. buna göz burun kaş kollar eklemler hatta dna da dahildir. ayçiceği ve salyangoz da yine altın orana sahiptir. altın oranın karşılık geldiği 1,618 sayısı tersinin bir eksiğine; karesinin ise bir fazlasına eşittir. bu yönüyle altın oran bu özelliğe sahip tek sayıdır. bir sayının tersi, 1'in o sayıya bölünmesi ile elde edilen sonuçtur. örneğin 2‘nin tersi 1/2=0,5‘tir. altın oranın tersi ise, 1 / 1,618 = 0,618‘dir. yani altın oranın tersi, kendisinin 1 eksiğine eşittir. aynı şekilde altın oranın karesi (1,618)^2 = 2,618‘e, yani kendisinin bir fazlasına eşittir.