arthur schopenhauer

Kebapçı
Kebapçı @Kebapci
İnsan, yapıp ettiklerinde kimseyi örnek almamalıdır: çünkü durumlar koşullar ilişkiler hiçbir zaman aynı değildir ve karakterlerin farklılığı eyleme de farklı bir görünüm verdiği için, iki kişi aynı şeyi yapsalar da, yaptıkları şey aynı
değildir. İnsan, yeterince düşünüp taşındıktan ve iyice gözden geçirdikten sonra, kendi karakterine uygun bir biçimde davranmalıdır. demek ki pratik yaşamda özgünlük kaçınılmazdır yoksa insanın yaptığı kendisine uymaz.