avogadro sayısı

ricardoveritas
ricardoveritas @ricardoveritas
amedeo avogadro tarafından bulunan bu sayı 12 gram karbon'un içerdiği yaklaşık atom sayısını ifade etmek için kullanılır. 6,02 x 10üzeri23 tür. periyodik cetveldeki karbon hariç diğer tüm elementlerin molar kütlelerinin küsürlü olmasının sebebi budur.