miligram'ın otoriteye itaat teoremi

Agor
Agor @nebaaa
bu teoreme göre bireyler herhangi bir dayatma, zorlama durumu olmaksızın sadece görev bilinciyle tüm vicdani ve ahlaki yargıları bir tarafa bırakarak otoriteye itaat etme eğilimi gösterirler. bunun en iyi örneğini hitler'in göreve getirdiği komutanlar, doktorlar ve gardiyanlar vermiştir.