nick / rumuz

Yabadabadu 🔥
Yabadabadu 🔥 @Yabadabadu
şahısların, sosyal medya üzerinden hayal gücünü zorlayarak kendilerine yakıştırdığı ya da herhangi bir dışsal etkiye kapılmadan gizli olmak adına kılıf görevi gören, veyahut kendi isimlerini beğenmeyerek şekilli şukullu 29 harften oluşan, hatta ve hatta alfabemize uyumsuz "q, w" gibi yabancı harfleride dahil ettiğimiz (qarizma_chocuk / wantilatör ) veya "_, -, +, *, #, %, @,>,<,/,÷,₺,&,=,(,),~..." sembolleriyle (@[email protected]_qirl) belirtilen isme görsellik, şekillik, dikkat çekicicilik, ahenklik, vurgulayıcılık, sanatsal, zanaatsal, görsel, dilsel, sözel, sayısal, illegal, değişik, tutucu, tanıtıcı, idrak edici, anlaşılabilir ya da anlaşılamaz, nacizane ve kişiselliğine dem vuran, harf veya sembollerinde dahil olduğu takma isimlerdir.