serin

ricardoveritas
ricardoveritas @ricardoveritas
serin (ser, s), hayvansal proteinlerde sıkça bulunan aminoasitlerden biridir. hayvansal proteinlerde serinin sadece l-stereoizomeri bulunur. serin insan vücudu tarafından glisin gibi diğer metabolitlerden sentezlenebildiği için dışarıdan beslenme yoluyla alınması şart değildir. serin, ilk olarak ipek proteinlerinden 1865 yılında izole edilmiştir. İpek bol miktarda serin içerir. serin ismini, ipek'in latincesi sericum 'dan almaktadır. serin'in moleküler yapısı ilk defa 1902 yılında çözülmüştür.