zeus

and he lived happily ever after
and he lived happily ever after @son
etme bulma dünyası. kendisinin babasını devirmesi gibi, zeus'un oğlu ares de babası zeus'a karşı savaşmıştır. ama yaptıkları kötü işlerden dolayı aslında olimpos ares'e savaş açmıştır. fakat olimposlu tanrılar, ares ve oğullarına karşı savaşı kaybetmişlerdir. lakin ares savaştan sonra olimpos'un başına geçmemiş, tekrar olimposluların arasında yer almak isteyerek babasının iktidarda kalmasına da bir şart koşmuştur: bundan sonra tanrılar, insanların dünyasına müdahale etmeyecek. zeus bu şartı kabul etmek zorunda kalmış ve dünyaya giden kapıların hepsini kapamıştır.