id, ego ve süperego

Agor
Agor
İd: cinsellik,saldırganlık gibi dürtüleri hemen doyuma ulaştırmaya çalışan bilincin ilkel yanı. İnsanın hayvani yönü başka bir deyişle.

ego: İd'in doyurulmayı acil isteklerini ertelemeyi veya mantıksal çerçeveye oturtmayı ve süperegonun ayıplayıcı, baskılayıcı özellikleri arasında denge unsurudur. yaşamın gerçek yanıdır.

süper ego :bilincin törpülleyici, engelleyici, ayıplayıcı başka bir deyişle ahlaki yönünü oluşturan mekanizmadır...