mars

and he lived happily ever after
and he lived happily ever after @son
yunan mitolojisindeki savaş tanrısı ares'in roma mitolojisindeki karşılığı. aynı zamanda güneş sistemindeki dördüncü gezegene ismi verilmiştir. sebebi gezegenin renginin kızıl olması ve kan rengi olduğundan dolayı savaşı çağrıştırmasındandır. ares yunan mitolojisinde pek değer görmemiştir, fakat mars roma mitolojisinde çok önemli bir tanrı olarak görülmüştür.

cinsiyet sembollerinde erkek cinsiyet sembolü mars'ın sembolüdür. savaş tanrısı olduğundan dolayı yuvarlak kısım kalkanı, yuvarlaktan çıkan ok ise mızrağı temsil eder. aynı zamanda demir elementinin sembolü olarak da kullanılmıştır.

kadın cinsiyet sembolü ise tanrıça venüs'ün (yunan panteonunda afrodit) sembolüdür. yuvarlak ve ona bağlı sap, el aynasını temsil eder. güzellik tanrıçasının aynada kendi güzelliğine bakmasına ithafen. aynı zamanda bakır elementinin sembolüdür.